AKTA DUTI SETEM 1949 PDF

Semua penghantar dokumen perlu mengemukakan Kad Pengenalan setiap kali berurusan dengan kaunter Pejabat Setem. A Suratcara yang disempunakan berkaitan pindah milik harta tak alih yang merupakan pelupusan suka rela antara ibubapa dan anak Tahun Perintah Duti Setem Pengecualian P. A Suratcara yang disempunakan berkaitan pindah milik harta tak alih yang merupakan pelupusan suka rela antara suami dan isteri Tahun Perintah Duti Setem Peremitan P. A Mana-mana surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli bagi pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM, seunit P. A Mana-mana perjanjian pinjaman yang disempurnakan oleh pembeli yang dinamakan dalam perjanjian jual beli, untuk membiayai pembelian satu unit sahaja harta kediaman berharga tidak lebih RM, seunit Tahun Perintah Duti Setem Peremitan P. A Peremitan dua puluh peratus duti setem yang kena dibayar ke atas surat cara pembiayaan prinsipal atau utama yang dibuat mengikut prinsip Syariah Tahun Perintah Duti Setem Peremitan P.

Author:Kajilkis Faehn
Country:Libya
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):18 June 2016
Pages:114
PDF File Size:6.59 Mb
ePub File Size:16.74 Mb
ISBN:457-5-38492-955-5
Downloads:72271
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GazragoreDuti Setem dikenakan ke atas surat cara dan bukan transaksi. Surat cara didefinisikan sebagai setiap dokumen bertulis dan pada amnya duti setem dikenakan ke atas surat cara jenis undang-undang, komersial dan urusan kewangan. Surat cara yang dikenakan duti adalah surat cara yang tersenarai di bawah Jadual Pertama Akta Setem Orang yang dikenakan duti adalah orang seperti yang disenaraikan di bawah Jadual 3 Akta Setem Duti Ad Valorem adalah duti dikenakan berdasarkan nilai yang dinyatakan dalam surat cara atau nilai pasaran yang berkaitan manakala Duti Tetap adalah duti dikenakan tanpa ada kaitan dengan balasan atau amaun yang dinyatakan dalam surat cara.

Peranan jabatan adalah menilaikan apabila sesuatu harta tanah dipindah milik, penerima pindah milik di kehendaki membayar duti setem. Jika tiada Surat Perjanjian, tarikh nilaian adalah pada tarikh surat cara pindah milik disempurnakan. Salinan Surat Perjanjian Jual Beli jika ada.

Salinan Dokumen Hak milik. Pihak yang berkenaan dinasihatkan membuat persediaan yang perlu supaya pegawai JPPH Malaysia dapat melawat periksa harta tanah berkenaan. Penafian Kerajaan Malaysia dan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

Pautan Pantas.

JAPANESE MAHJONG YAKU PDF

Jadual Kedua Seksyen 7, Akta Setem 1949

.

INTERCONNECTIONS BRIDGES AND ROUTERS SECOND EDITION PDF

AKTA DUTI SETEM 1949 PDF

.

ANEMIA HEMOLITICA POR DEFICIENCIA DE PIRUVATO CINASA PDF

.

Related Articles