AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997 PDF

Penggodam atau "Hacker" Penyebaran virus dan banyak lagi dan mungkin juga kita akan berhadapan dengan bentuk jenayah baru selaras dengan kepesatan pembangunan komputer. Isu yang ingin di bincangkan di sini bukanlah berkenaan bagaimana jenayah dilakukan tetapi mengapakah jenayah ini sukar dibendung. Antara beberapa faktor yang dikenal pasti ialah 1. Sukar dikenalpasti siapakah penjenayahnya 2. Kepentingan ekonomi 4.

Author:Dujas Gonos
Country:Croatia
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):18 November 2012
Pages:41
PDF File Size:18.68 Mb
ePub File Size:17.27 Mb
ISBN:828-5-28133-890-7
Downloads:12332
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazigrelSecara kolektifnya, undang-undang ini dikenali sebagai undang-undang siber. Akta Komunikasi dan Multimedia Akta ini merupakan sendi kepada semua undang-undang siber di Malaysia.

Ia menghuraikan mengenai dasar pembangunan ICT bagi negara ini. Dalam akta ini disenaraikan 10 objektif dasar nasional bagi industry komunikasi dan multimedia Sila rujuk Akta untuk perinciannya, atau buku Mengenali Undang-undang Media dan Siber. Akta ini juga meletakkan janji Kerajaan mengenai tiada tapisan dalam Internet di bawah Seksyen 3 3.

Berikutan dengan kelulusan Akta ini, sebuah kementerian khas diwujudkan yang memasukkan elemen komunikasi dan multimedia di dalamnya.

Kementerian ini pada mulanya dikenali sebagai Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi. Kini komponen komunikasi di keluarkan dan digabungkan dengan Kementerian Penerangan, bersama dengan komponen Kebudayaan.

Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Akta ini membolehkan ditubuh sebuah suruhanjaya untuk mengendalikan urusan berkaitan dengan jaringan seperti internet.

Ia juga mengambilalih kuasa pelesenan terhadap spectrum penyiaran dan telekomunikasi. Urusan pos juga kini diletakkan di bawah suruhanjaya ini. Kini ia diletakkan di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan.

Beberapa pihak pernah menyarankan supaya komponen komunikasi diletakkan di bawah Kementerian Penerangan. Saya sendiri ada menulis dalam Berita Harian mengenai perkara ini Jika ia dapat disalin, saya akan pindahkan artikel itu dalam blog ini. Akta Tandatangan Digital Akta ini digubal untuk membolehkan diterima secara sah segala urusan melalui online termasuk penggunaan tandatangan secara digital.

Tujuan utamanya ialah untuk melicinkan dagangan secara elektronik, sebagai usaha meningkatkan e-commerce atau e-dagang. Kelulusan undang-undang ini perlu kerana pengesahan dari segi undang-undang adalah sukar untuk melaksanakan dokumentasi secara online. Akta Jenayah Komputer Tujuan utama akta ini ialah untuk melengkapkan undang-undang jenayah khususnya berkaitan dengan jenayah yang dilakukan melalui jaringan komputer.

Akta ini memperuntukkan jenis-jenis jenayah dan hukumannya. Akta Teleperubatan Akta ini membolehkan para doktor dan pengamal perubatan lain menggunakan jaringan internet untuk menjalankan operasi perubatan dari jarak jauh. Ia memperuntukkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengamal perubatan. Akta ini membawa bidang perubatan ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Akta Hak Cipta Pindaan. Akta ini memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan hakcipta dalam Akta induk.

Ini bermakna apa-apa hasil karya yang dilakukan di dalam dan melalui internet adalah terlindung di bawah Akta Hakcipta. Rujukan Mohd Safar Hasim. Mengenali Undang-undang Media dan Siber.

NORMAS ISA PARA INSTRUMENTACION INDUSTRIAL PDF

Akta Jenayah Komputer 1997

Akta Komunikasi dan Multimedia Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Jump to navigation Jump to search Akta Komunikasi dan Multimedia merupakan satu Akta berkenaan undang-undang siber dan dibentuk sebagai satu rangkakerja bagi campurtangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikawal di bawah Akta ini termasuk penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian, termasuk kemudahan dan rangkaian yang digunakan dalam memberikan perkhidmatan tersebut, serta kandungan yang dibekalkan menerusi kemudahan-kemudahan dan rangkaian tersebut. Bagaimanapun, tiada peruntukan di dalam Akta ini yang membenarkan penapisan Internet. Akta ini merupakan undang-undang siber yang terpanjang antara keenam-enam undang-undang siber yang digubal di Malaysia setakat ini. Akta Komunikasi dan Multimedia mempunyai seksyen dan satu jadual.

BOESENBERGIA PANDURATA PDF

Computer Crimes Act 1997

Secara kolektifnya, undang-undang ini dikenali sebagai undang-undang siber. Akta Komunikasi dan Multimedia Akta ini merupakan sendi kepada semua undang-undang siber di Malaysia. Ia menghuraikan mengenai dasar pembangunan ICT bagi negara ini. Dalam akta ini disenaraikan 10 objektif dasar nasional bagi industry komunikasi dan multimedia Sila rujuk Akta untuk perinciannya, atau buku Mengenali Undang-undang Media dan Siber. Akta ini juga meletakkan janji Kerajaan mengenai tiada tapisan dalam Internet di bawah Seksyen 3 3.

DESCARGAR PARA SALVARTE JORGE LORING PDF

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998

.

Related Articles