ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Voodooktilar Tedavisiz anemilerun hzl, fatal seyreder. Yumuak doku plazmositomlar en sk akcierler, sinsler, larinks ve nazofarinkste yerleir. Erken evrelerde 10 yl olabilir. En sk gelitii ekstranodal doku mide dir. Afrikada endemik olduu yerlerde tm vakalar EBV ile ilikilidir. Ancak kapsl dna yaylm, lokal invazyon yapabilir.

Author:Mesida Yozshubar
Country:Gabon
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):3 August 2009
Pages:100
PDF File Size:15.44 Mb
ePub File Size:1.56 Mb
ISBN:540-8-12962-952-1
Downloads:58259
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArajinnHistolojisi benign timoma abemilerin ayndr. B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf. P gastriti, Sjgren sendromu, Hashimoto tiroiditi, kronik enterit ve kolit, bronlarakcier ve nonmukozal dokulardan tkrk bezi, meme, tiroid, orbita kaynaklanr. Daha az olarak timus kanser tipleri ; Sarkomatoid kanser, Bazoloid kanser Berrak hcreli kanser.

Ar, hassasiyet, patolojik krk yapabilir. Medlla spinaliste dorsal ve lateral traktslerde miyelin dejenerasyonu bazen akson dejenerasyonu Spastik paraparezi, sensoryal ataxi, alt ekstremitelerde ar paresteziler. Mikrobik ajanlar Hcresel debris Dolama karan yabanc maddeler Nekrotik dokular Lenf dmleri imi ve arl olup bazen zerindeki deride kzarklk vardr.

Fibrinolitik sistemin sekonder aktivasyonu ile trombositlerde ve fibrinde tkenme grlr, tketim koaglopatisi geliir. Mikrotrombsler Multipl infarkt, hemoraji Hipofiz: Aplastik anemi, multipotent miyeloid kk hcrelerin basklanmas sonucu anemi, trombositopeni ve lkopeni pansitopeni ile karakterize bir hastalktr. Kadn erkek eit grlr. Megaloblastik aneminin spesifik bir formudur. Tmr hcreleri normal lenfositin kat aptadr.

Tmrde diffuz patern vardr. Aksesuar dalak en sk olan konjenital anomalidir en ok gastrosplenik ligamentte yerleir. En snflandrrlmas infarkt olan doku kemiktir Otosplenektomi staf, strept, hemophilus, p. Lsemi ve lenfomalar malign tmrlerdir. Makroglobulinemi hiperviskozite sendromu Waldenstrm Makroglobulinemisi trombosit ve phtlama faktr bozukluklar kanama ve nrolojik bozukluklar grme kayb, baars, vertigo, stupor Morfoloji: Yumuak doku plazmositomlar en sk akcierler, sinsler, larinks ve nazofarinkste yerleir.

Neoplastik Langerhans hcre infiltrasyonu nedeni ile deri lezyonlar belirgindir, seboreik erpsiyonlar oluur. Retiklosit says azalr ve periferik kanda ekirdekli eritrositler izlenebilir. Spontan dalak rptrnn sk nedenleri EMN, malarya, tifo, lsemi, lenfoid neoplazmlar de grlr. Bazen tmr evre yumuak dokulara yaylr. Multipl myelomda malign plazma hcrelerinde intrasitoplazmik Russel, intrankleer Dutcher cisimleri ve kafa grafisinde zmba delii grnml litik ahemilerin Posterior mediastende ok azdr.

Bu aamada serebriform hcrelerin hematojen yaylm ile lsemik form oluur Sezary hcreleri. Nadiren nodal sklkla ekstranodaldir. Alveoler kapillerlerde mikrotrombsler, pulmoner dem, fibrin eksdasyonu, hiyalen membranlar.

Published on Nov View Download 0. Lenf nodlar dalak, karacier kemik ilii Progresif sinsi gidili bir tmrdr, ortalama survi yldr. Genler ve ocuklar etkiler, kemiklerde multifokal eroziv kitleler oluur. Meningiokoksemide adrenal glandda mikrodolamda trombsler, Masif adrenal hemoraji infarkt, Waterhause- Friderichsen sendromu.

Dalakta lenfohemotopoetik tmrler qnemilerin tmr ok nadirdir. Eritrositlerde anizositoz, makrositoz ve oval ekil makrositozis ve ovalositozis Santral solukluk olmayabilir Hiperkromik.

Sporadik grld yerlerde barsak ileoekal blgeretroperiton, overler tutulur. Anejilerin reaktif hcreler son derece az. Enfeksiyonlara ve Miyelom nefrozuna sekonder gelien bbrek yetmezlii en sk lm nedenidir. Hodgkin lenfoma tedaviye ok iyi cevap verir. Dokularda iskemi ve infarrkta neden olur. Timik kanserlerin ounluu skuamz hcreli kanserdir. En az neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en iyi prognozlu olan tiptirHodgkin Lenfomalarn Snflandrlmas Subtip Nodler sklerozan Morfoloji ve mmnofenotip Fibroz bantla lenfoid doku nodllere ayrlr.

Follikl merkezindeki kk veya byk entikli hcrelerden oluur ve morfolojileri bu hcrelere benzer. Hemen her vakada kemik ilii tutulur Tehis annda sklkla lenf nodlar, dalak ve karacier tutulumu da grlrKlinik: Kemiklerde plazma hcrelerinden oluan multifokal tmr kitleleri vardr. Lenfomalarda immun sistemin normal yap ve fonksiyonlar bozulur.

Erken evrelerde 10 yl olabilir. TOP Related Articles.

DEBONDT AND THALER 1985 PDF

ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Enfeksiyonlara ve Miyelom nefrozuna sekonder gelien anekilerin yetmezlii en sk lm nedenidir. Bazen tmr evre yumuak dokulara yaylr. B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf. Eritrositlerde anizositoz, makrositoz ve oval ekil makrositozis ve ovalositozis Santral solukluk olmayabilir Hiperkromik. P gastriti, Sjgren sendromu, Hashimoto tiroiditi, kronik enterit ve kolit, bronlarakcier ve nonmukozal dokulardan tkrk bezi, meme, tiroid, orbita kaynaklanr. Sistemik yaylmlarn olduka ge yaparlar. Beyin, kalp, akcier, bbrek, adrenal, dalak, karacier.

CONVERT PRINTMASTER TO PDF

Histolojisi benign timoma abemilerin ayndr. B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf. P gastriti, Sjgren sendromu, Hashimoto tiroiditi, kronik enterit ve kolit, bronlarakcier ve nonmukozal dokulardan tkrk bezi, meme, tiroid, orbita kaynaklanr. Daha az olarak timus kanser tipleri ; Sarkomatoid kanser, Bazoloid kanser Berrak hcreli kanser.

BUNDESVERFASSUNG SCHWEIZ 1874 PDF

.

Related Articles