HOMEROVA ILIJADA PDF

Lektire: Homer Smatra se da je Ilijadu napisao Homer. Ilijada je nastala negdje u 6. Panatinski praznik, kojeg je ustanovio Atenski vladar Pizistrat. Ilijada je podijeljena na 24 pjevanja, a sastoji se od

Author:Kiktilar Doukasa
Country:Japan
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):4 January 2005
Pages:436
PDF File Size:16.56 Mb
ePub File Size:8.93 Mb
ISBN:331-2-65696-897-8
Downloads:51869
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DusidaLektire: Homer Smatra se da je Ilijadu napisao Homer. Ilijada je nastala negdje u 6. Panatinski praznik, kojeg je ustanovio Atenski vladar Pizistrat. Ilijada je podijeljena na 24 pjevanja, a sastoji se od Ep je nazvan po Iliju, jer se tako u djelu naziva Troja. Vrsta djela: ep Vrijeme radnje: Devet su dana po vojsci padale strijele. Koga bi pogodile, obolio bi od kuge. Hris sada moli Apolona da spasi Ahejce od poraza i smrti. Tetida odlazi Zeusu i moli ga da pomogne njenom sinu, a da kazni Agamemnona.

Nestor tvrdi da moraju vjerovati u Agamemnonov san. Hera se obrati Ateni i kori je — ne mogu ostaviti Helenu Trojancima i Prijamu, a upravo je zbog nje mnogo ljudi poginulo. Agamemnon zakolje bika i priprema gozbu. Dolazi mu brat Menelaj. Hektor to svima obznani. Irida sve te vijesti prenese Heleni. Prijam ispituje Helenu za Agamemnona i Odiseja — tko su i kakvi su.

Menelaj je pobijedio, ali Paris ipak ostaje s Helenom. Atena ode do Pondara, Likonovog sina, i nagovori ga da strijelom pogodi Menelaja. Apolon je na strani Trojanaca.

Ahileja nema. Diomed ubije Pfegeja, a Ideja spasi Hefest. Diomeda kasnije obori Likonov sin Pandar, a gavran Trojancima javi da je ranjen najbolji Ahejac. Diomed se tada pomoli Ateni i ona mu da snage. Odigra se borba s Diomedom u kojoj Diomed ubije Pandara i rani Eneju. Afrodita, Enejina majka, intervenira i spasi ga. Afrodita je odlazi do Areja da joj da konja kako bi se vratila na Olimp.

Arej hrabri Trojance, ali im i javlja da je Eneja mrtav. Vojske stoje jedna nasuprot drugoj, opisuje se kako svatko svakome nekoga dragoga ubije.

Atena hrabri Diomeda da se nastavi boriti, ona je uz njega. Shvate da su prijatelji po djedu pa se darivaju iako su protivnici. Hektor odlazi do Parisa. Helena u dvoru sjedi sa svojim dvorkinjama. Paris mu odgovara da nije kukavica, da se skrivao jer je tugovao, ali ga je Helena nagovorila da ode u boj. Andromahi je oca davno ubio Ahilej. Atena i Apolon u obliku jastreba promatraju.

Hektor poziva nekog od Ahejaca da se bori s njime. Ostali se mole Zeusu. Moli primirje da spale svoje mrtve. Ahejci pristaju na jedan dan primirja. Zeus odlazi na goru Idu. Kad nastave boj, dolazi do prvog poraza Ahejaca. Diomeda Hektor naziva kukavicom.

Hektor hrabri Trojance. Hera nagovara Atenu da pomognu Ahejcima. Diomed se tome protivi. Odisej odlazi Ahileju, koju se razveseli kad ga vidi. Odisej nosi Agamemnonu poruku od Ahileja. Agamemnon i Menelaj ne mogu zaspati, treba im savjet kako dalje. Knezovi se sastaju kod opkopa. Mole se Ateni. U Hektorovom taboru nitko ne spava. Zatim ga ubiju. Odisej i Diomed odlaze u Hektorov tabor. Agamemnon napada i ranjava Trojance.

Koon je ranio Agamemnona — Ahejci su izgubili mnoge vojvode. Paris rani Diomeda u lijevi taban, no spasi ga Odisej. Sok ranjava Odiseja. Paris ranjava Mahaona. Paris ranjava Euripila.

Trojanci se pripremaju za napad. Hektor napada u sredini. Trojanci se uzalud trude da probiju bedeme. Hektor ne vjeruje Pulidamusu i njegovom predkazanju pa nastavlja boj. Sarpedon napada Menestejevu kulu. Bitka ne donosi nikakav rezultat — niti su Trojanci uspjeli probiti bedeme, niti su ih Ahejci uspjeli odbiti od bedema.

Naredi Trojancima da se brzo popnu na bedeme. Posejdon ih ohrabruje, daje im snagu, brze noge i ruke. Boj se odvija na lijevom krilu.

Odvija se ljuta bitka. Hektor ispituje Parisa tko je sve ranjen. Hera razgovara s Afroditom, koja je na strani Trojanaca. Hera joj iznosi svoj plan da pomire Tetiju i Zeusa. Hera ode k Zeusu i zavede ga. Zatim moli San da uspava Zeusa. Posejdon je s Ahejcima u prvim redovima i hrabri ih. Hektor i Ajas se bore. Postane svjestan da ga je na prevaru uspavala i ljuti se na nju.

Hera je na Olimpu okupila bogove. Zeus je pozvao Apolona i Iridu na Id. Apolon ozdravlja Hektora jer ga je tako zamolio Zeus. Hektor napada. Hektor se bori s Ajasom. Hektor ubije Likofrona, Ajasova slogu. Hektor prepozna da ga je Zeus spasio. Daje mu svoju opremu. Odvija se boj oko bedema. Borba se sada odvija u ravnici. Patroklo ubija Sarpedona, kako je Zeus i predvidio.

Apolon hrabri Hektora. Rani Euforba, kako bi se osvetio za Patrokla, a Euforb od posljedica ranjavanja umre. Dolazi Hektor. Zeusa to naljuti i govori Hektoru da nije ni svjestan kako mu je smrt blizu. Borba traje cijeli dan. Atena u obliku feniksa hrabri Ahejce i daje snagu Menelaju.

Apolon uzima oblik Fenopa i hrabri Hektora. Antiloh odlazi Ahileju prenijeti vijest o Patroklu. Menelaj hrabri Ajasa da odu po Patroklovo tijelo. Odvija se prva bitka bogova.

AKTA PERWAKILAN KUASA 1956 PDF

HOMER ILIJADA PDF

Pretpostavlja se da je nastao u 8. Pizistrat je ustanovio Panatinski praznik o kome su se recitovale Homerove pesme. Autorstvo se pripisivalo Homeru. U vezi s tim nastalo je u nauci homersko pitanje.

INVESTIGAO OPERACIONAL PDF

Ilijada Homer – prepričano delo i analiza Ilijade

Fet Explore the Home Gift Guide. ComiXology Thousands of Digital Comics. Share your thoughts with other customers. Your rating homr been recorded.

DUHOVNE POUKE SRPSKOM NARODU PDF

HOMEROVA ILIJADA PDF

Dogis Your list has reached the maximum number of items. ComiXology Thousands of Digital Comics. Please enter your name. Croatian View all editions and formats Rating: Zagreb, Matica Hrvatska, You may send this item to up to five recipients.

MANUAL DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA GUILLERMO ENRIQUE GONZALO PDF

.

Related Articles