KEND KEMIEN 1 PDF

Amos, s. Streano, s. Krist, s. Ressmeyer, s.

Author:Tashura Gokree
Country:Mauritius
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):3 September 2019
Pages:292
PDF File Size:3.54 Mb
ePub File Size:6.75 Mb
ISBN:407-9-95187-671-4
Downloads:16706
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashilrajasAmos, s. Streano, s. Krist, s. Ressmeyer, s. NASA, s. Woolfitt, s. Gyldendals Billedbibliotek, s. Borup Kemi, s. Kim Kusk Mortensen, s. Polfoto, s. Daimler-Chrysler, s. DTU, s. Thorkild Jensen, s. Rogers, s. Scanpix, s.

Nowitz, s. Rasmussen, s. Marie Perennou, s. Nitroglycerin Overblik Opgaver Alkoholer - organisk kemi Ethanol Methanol Organisk kemi Propanol Hvordan navngives alkoholer?

Websitet anvendes som en integreret del af undervisningen. Disse henvisninger er markeret i margin med www. Tak til Karl P. Tak til 3. Vi kender i dag over hundrede forskellige grundstoffer - men hvordan er de egentlig blevet dannet? Det mest almindelige grundstof i universet er stadig hydrogen.

Figur Grundstoffer i mennesket 12 13 En af de vigtige videnskabelige landvindinger i det Ved disse kernereaktioner er jern det tungeste grundstof, der kan dannes. Kernereaktioner er forskellige fra kemiske reaktioner. Atomsymbolet kan derfor ikke bruges som formel for grundstoffet. Formlen for dette grundstof er H 2. Gassen hydrogen har det systematiske navn dihydrogen. Gasserne oxygen og ozon er to forskellige former af grundstoffet oxygen.

Det systematiske navn for gassen oxygen er dioxygen, og den kemiske formel er O2, mens gassen ozon hedder trioxygen og har den kemiske formel O3. Kemiske forbindelser Mange grundstoffer kan reagere med hinanden, og danne kemiske forbindelser. Kemiske forbindelser er sammensat af atomer fra to eller flere grundstoffer.

Eksperiment Sukker kan kemisk nedbrydes til carbon og vand, der igen kan spaltes til dihydrogen og dioxygen. Eksperimentet viser, at sukker er en kemisk forbindelse, ikke et grundstof, fordi sukkermolekylerne nedbrydes til to forskellige stoffer, carbon og vand, ved en kemisk reaktion. Vandet kan nedbrydes yderligere til to andre stoffer, dihydrogen og dioxygen, ved en anden kemisk reaktion.

Carbon, dihydrogen og dioxygen kan ikke nedbrydes yderligere til simplere stoffer; de er nemlig grundstoffer. Ved elektrolyse kan vand spaltes i dets bestanddele: dihydrogen og dioxygen i forholdet En gas vil udfylde hele beholderens volumen. Det er temperatur og tryk, der bestemmer tilstandsformen af et stof. Is, vand og vanddamp har derfor de kemiske formler H 2 0 s , H z O l og H 2 0 g. Undertiden nedbrydes molekylgitteret i is tidligere end forventet. Derfor udfyldes det rum, som molekylerne befinder sig i.

Ved forsigtig opvarmning kan vi konstatere violette ioddampe. Sublimation af diiod. Vand bliver til is ved 0 C, men saltvand fryser ved lavere temperatur. Forklaringen er, at ladningsfordelingen ikke er symmetrisk i vandmolekylet. Et underskud af negativ ladning er det samme som et overskud af positiv ladning.

Det ses, at vand har et meget lavere smeltepunkt og kogepunkt end natriumchlorid, NaCl s. Blandinger Homogen homo gr. Formlen for saltvand er NaCl aq ; aq er en forkortelse for det latinske aqua, som betyder vand.

I bjergarten granit kan vi direkte se de forskellige bestanddele, som blandingen er dannet ud fra. Blandingen er heterogen, fordi den er uensartet. Opvarmer vi en blanding af jern og svovl, dannes et nyt stof, der kun er svagt magnetisk. Stoffet er den kemiske forbindelse jernsulfid, FeS. Den kemiske forbindelse har andre egenskaber end de grundstoffer, den er opbygget af. En heterogen blanding af jern og svovl kan adskilles med magnet. Det dannede stof efter reaktionen har andre egenskaber end udgangsstofferne og er kun svagt magnetisk.

Det sammenfattes i figuren nedenfor. Olieforurening er et kendt problem i de danske farvande. Da oliers kogepunkt typisk ligger over C, fordamper olien meget langsomt.

Erfaringen viser, at olie og vand ikke er blandbare med hinanden. Salte er ionforbindelser og vil pga. Kemikeren Charles J. Pedersen fik Nobelprisen i kemi i for opdagelsen af kronetheme.

Han delte prisen med to andre, der fortsatte forskningen inden for udvikling af kronethere. Et kronethermolekyle. Herefter bliver det optaget i blodbanerne, og han kan begynde at spise. Denne type modificeret insulin optages meget hurtigt i blodbanen. Hudcremer er ofte olie-i-vand mulsioner med ca. Cl 2 eller NaCI b. CH 4 eller C 5H 12 c. Margarine indeholder ca. Margarine vand-i-olie er emulsion. Dansk margarine.

Det er som regel langt vanskeligere at adskille stoffer i en homogen blanding. Et godt eksempel er nyrerne, der renser blodet for affaldsstoffer. For at isolere de aktive stoffer fra planter og mikroorganismer skal stofferne adskilles fra en blanding. Malaria er verdens mest udbredte infektionssygdom.

Ved en kemisk reaktion vil der nemlig ofte blive dannet nogle biprodukter. Normalt passerer vandet flere filtre, inden det kan anvendes som drikkevand. Figur Foldning af filtrerpapir. Laver du en kop te, sker der en ekstraktion af aromastoffer, farvestoffer og det stimulerende stof, koffein, fra tebladene.

Hvad kan du bruge i stedet for vand? Kaliumbromid er en ionforbindelse, opbygget af ioner. Det er ikke muligt at presse al olie ud ved en mekanisk proces. Efter et stykke tid er temperaturen af gassen i destillationshovedet steget til kogepunktet for et af stofferne i blandingen. Temperaturen holder sig konstant, indtil der ikke findes mere af dette stof i blandingen.

Forlaget skiftes hver gang et nyt stof bliver destilleret. Ethanol sprit har et lavere kogepunkt 78 C end vand.

Metoden kaldes vanddampdestillation. Der stilles strenge krav til medicinalvarers renhed. Chromatografi chroma gr. Derved bliver stofferne adskilt.

Ved papirets nederste kant tegnes en startlinie. Hvorfor mon? Figur Chromatografiplade med angivelse af Rf-vcerdier.

CISTO DE NUCK PDF

Kend Kemien 1

Kagazilkree New Testament As Reception. Kb bger i Google Play. Undesirable landscape changes, especially from large infrastructure projects, may give rise to large welfare losses due to ekmien landscape experiences. Brash Christian Henrik Brasch. Status Tilattavissa olevat Har du kbt adgang til 1.

ISOBELLE CARMODY THE KEEPING PLACE PDF

Kort beskrivelse

.

BHAGATJI MAHARAJ JIVAN CHARITRA PDF

Kend kemien 1 - Eksperimenter

.

Related Articles