KITAB MANAQIB SYEKH ABDUL QODIR JAELANI PDF

Alladziina aamanuu wakaanuu yattaquun. Puji bagi Alloh pencipta Semesta alam. Pada setiap datang bulan, memberi salam kepadaku dan Menceritakan apa yang terjadi pada bulan itu. Demikian Pula setiap datang minggu dan hari, minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Pandangan mataku selalu di Lauhil Mahfud dan aku tenggelam dalam lautan Ilmu Alloh dan lautan musyahadah, akulah yang menjadi Hujjah Alloh, akulah yang menjadi pengganti Rosululloh Sholallohu alaihi wa sallam.

Author:Samuran Zulkigul
Country:Solomon Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):1 July 2004
Pages:420
PDF File Size:9.43 Mb
ePub File Size:13.16 Mb
ISBN:538-7-85542-166-6
Downloads:38506
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaeranKepada Nabi yang terpilih, junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, putra-putranya dan keturunannya serta ahli keluarganya semua. Kemudian kepada ruhnya pemimpin kami, rajanya para wali, wali quthub, penolong segala hajat, pembesarnya para wali yang cemerlang Syeikh Abdul Qadir Al Jailani.

Semoga Allah mensucikan rahasianya juga istri-istrinya, putra-putranya, cucu-cucunya, dan ahli keluarganya. Yaa Wahhaa-bu Yaa Kariim. Yaa Qadii-mal Ihsaan. Yaa Kaa-fii Yaa Mugh-nii. Yaa Fattaa-hu Yaa Razzaaq. Al Faa-tihah Dan dengan kesempurnaan pada setiap permintaan.

Al Fatihah. Yaa Huu Yaa Allah. Wahai pemimpin para wali Syeikh Abdul Qadir. Wahai Syeikh Muhyiddin Abdul Qadir. Yaa Huu Yaa Allah Yaa syai-kha maulaa-naa dzal karaa-mati.

Wahai Syeikh baginda kami yang memiliki kemuliaan. Wahai rajanya para wali yang terhormat. Wahai orang yang ahli zuhud ialah Syeikh Abdul Qadir. Yaa Huu Yaa Allah Yaa syai-khats tsaqalaini a-ghits-nii. Wahai maha guru dari segala kebijaksanaan mohonkanlah aku pertolongan.

Wahai hamba Allah yang banyak beribadah mohonkanlah aku pertolongan. Wahai syeikh perantara terkabulnya segala hajat. Yaa Huu Yaa Allah Yaa syai-kha quth-bi imaa-mi zamaa-nihii. Wahai syeikh wali quthub diantara para imam pada zaman itu.

Yaa Huu Yaa Allah Tajallaa lil quluu-bi fahinnatii. Yaa Huu Yaa Allah Kau memandang dengan pandangan mata tafakkur di kedai minuman. Sehingga kegilaan hati akan nampak. Yaa Huu Yaa Allah Wa minas saa-qii min khimaa-rii wa sak-ratii. Yaa Huu Yaa Allah Bagai menuangkan segelas arak memabukkan. Oleh seorang pelayan minuman, yang membuat pusing dan mabuk kepayang. Yaa Huu Yaa Allah Sehingga hatipun bermurah hati disetiap waktu dan keadaan. Dan menjagaku dengan pandangan mata kasih sayang.

Wa sirrullahi saa-ra bi khalqihii. Yaa Huu Yaa Allah Wa in arad-ta mawaddatii. Apabila kau berkehendak pada kasih sayangku. Wa in qulta kun fayakuu-nu. Semua itu terjadi semata-mata karena kekuasaan dan urusan Allah. Wa thaa-bat lil akwaa-nu jaa-lisun. Yaa Huu Yaa Allah Fa-shirtu lahaa ahlam bitash-hii-hi niyyatii. Yaa Huu Yaa Allah Menjadikan lunak di setiap keadaan, buatlah seorang yang bersimpuh. Dihadapannya membuatku dengan kebersihan niat dan jiwaku. Wa min shahii-hi riwaa-yati.

Yaa Huu Yaa Allah Dan sebagian dari kebenaran fatwanya. Supaya kita selalu menyayangi umat. Syahaa-datul Jalaa-li bi nadh-rati. Yaa Huu Yaa Allah Wa syahaa-datu maa fauqas samaa-waa-ti. Serta kesaksian semua apa yang di langit.

Wa qaa-ba qausainil ahibbati. Yaa Huu Yaa Allah Maka dekatlah jarak dua busur panah kecintaan. Menjadi naik semua sisi-sisi kecintaannya. Ketinggian tingkatan-Mu diantara semua tingkatan. Yaa Huu Yaa Allah Bagai menyambung kehadiratmu di kedai minuman. Yang merasakan kelezatan dengan minuman dan impian akan perjumpaan dengan-Mu. Serta poros dari keagungan dan kemuliaan. Wa natawassalu fii kulliw wa syiddati.

Memohonkan pertolongan dalam semua urusan-urusanku termasuk keinginanku. Yaa Huu Yaa Allah Juga mohon kebahagiaan dan pemeliharaan. Karena dengan itu semua akan puas lamanya mata memandang. Semoga selalu tercurahkan keagungan dan keluhuran. Maha Suci Tuhanmu Allah Tuhan segala keperkasaan, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir, semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada para utusan-Nya dan segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.

Semoga Allah mengabulkan.

ISRAEL KNOHL PDF

Download Kitab Manaqib Abdul Qadir Jaelani

.

JOHANN KRIEGER MINUET IN A MINOR PDF

Manaqib Syeikh Abdul Qadir Al-Jaelani

.

CATALOGO OBIETTIVI NIKON 2012 PDF

Kitab Manaqib Abdul Qadir Jaelani

.

EFECTO MARIPOSA TEORIA DEL CAOS PDF

.

Related Articles