KITAB NASBUN NURAIN PDF

Harussani memberitahu sejarah penglibatan keluarganya dalam politik serta bagaimana tindakan PAS memulau abang iparnya kerana fahaman politik kepartian. Orang- orang Islam iaitu orang UMNO menyembelih ayam sepikul lebih terpaksa dibuang ke dalam sungai kononnya haram tidak halal dimakan. Ini satu perkara yang sangat bertentangan samasekali dengan hukum syarak. Kita sembahyang. Dia Allah suruh kita bersatu, bahkan dalam bersembahyang kita diwajibkan berjemaah. Rasullulah menjawab ia… kenapa kita duduk bersembunyi.

Author:Taukinos Vijind
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):21 September 2012
Pages:346
PDF File Size:9.57 Mb
ePub File Size:6.26 Mb
ISBN:936-3-93842-868-9
Downloads:42790
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DinrisSabda Rasulullah s. Yang di dunia, zina akan menghilangkan kegembiraan, menyebabkan fakir dan mengurangi umur sedangkan keburukan di akhirat nanti, zina menyebabkan pelakunya diazab, dihisab secara ketat dan kekal di neraka. Kitab ini pernah dijadikan teks pengajian ilmu fiqih sekolah-sekolah agama di negeri Johor. Oleh kerana kitab ini terlalu banyak dipergunakan, maka kerajaan Johor menganjurkan penyusunan sebuah kamus yang khusus mengenai kitab ini.

Di tulis di Johor Baharu pada 1 Oktober M. Cetakan pertama dan keduanya tidak ditashihkan, maka keduanya ternyata banyak kesalahan sususan kalimatnya yang dilakukan oleh pihak pencetak. Pada setiap penghabisan dhabit, Syaikh Nik Mat Kecik menyebut nama kitab yang beliau rujuk.

Ianya telah disusun semula dan menggunakan bahasa yang moden dan mudah supaya senang difahami. Tajuk-tajuknya pula diasingkan dengan perenggan-perenggan dan fasal-fasal yang bernombor serta tajuk-tajuk ringkas ditepinya nota birai untuk kemudahan rujukan.

Ustaz Haji Awang Mohd. Walaupun usia kitab ini sudah menjangkau lebih dari tahun, namun ianya masih tetap relevan dan terkehadapan untuk dijadikan panduan generasi kini di dalam bidang fiqih.

Orang-orang Melayu terutama keluarga terdekat dan muridnya yang sangat ramai lebih mesra dengan panggilan Syeikh Nik Mat Kecik al-Fathani.

Dalam artikel ini selanjutnya digunakan nama Syeikh Nik Mat Kecik. Oleh itu cetakan yang pertama dan yang kedua itu banyak terdapat kekeliruan cetak.

Oleh itu masih dalam tahap penelitian. Menurut catatan Syeikh Ahmad al-Fathani yang dapat dipertanggungjawabkan ialah mulai cetakan yang ketiga dan keempat kerana mulai cetakan ini adalah ditashhih oleh beliau Syeikh Ahmad al-Fathani dan diketahui oleh pengarangnya Syeikh Nik Mat Kecik.

Sebagai contoh pada banyak tempat digunakan nota kaki atau nota hujung, istilah orang Melayu pada zaman dahulu dinamakan "dhabit". Akhir setiap sesuatu dhabit ada yang digunakan istilah "Muallif" maksudnya ialah "pengarang". Pada tempat yang lain digunakan istilah "Mushahhihahu" maksudnya ialah "pentashihnya". Pada setiap penghabisan dhabit Syeikh Nik Mat Kecik menyebut nama kitab yang beliau rujuk.

Tidak terdapat kitab-kitab lainnya. Banyak kali diterbitkan dan di antara terbitan yang agak akhir oleh Pustaka Hussein No.

GST34 FORM PDF

Jadual Kuliah

Sabda Rasulullah s. Yang di dunia, zina akan menghilangkan kegembiraan, menyebabkan fakir dan mengurangi umur sedangkan keburukan di akhirat nanti, zina menyebabkan pelakunya diazab, dihisab secara ketat dan kekal di neraka. Kitab ini pernah dijadikan teks pengajian ilmu fiqih sekolah-sekolah agama di negeri Johor. Oleh kerana kitab ini terlalu banyak dipergunakan, maka kerajaan Johor menganjurkan penyusunan sebuah kamus yang khusus mengenai kitab ini.

CIRSOC 102 PDF

Posted on Februari 3, by sulaiman Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka , …. Baqarah: Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya , maka hendaklah dia berpuasa bulan itu dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya dan supaya kamu bersyukur.

Related Articles