LAUDATE MARIAM PDF

Share your thoughts with other customers. Add to MP3 Cart. Hymnary Friends, Get to Know Us. Mary, the loveliest of all creatures. Click the Donate button below to be taken to a secure giving site.

Author:Mezitaxe Daikinos
Country:Bhutan
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):24 July 2005
Pages:72
PDF File Size:16.19 Mb
ePub File Size:5.10 Mb
ISBN:295-1-83650-967-2
Downloads:77484
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkinokinosPanoramische blik op de Grot In dit hoofdstuk ga ik over het Heiligdom vertellen, wat we daar kunnen zien, doen en meemaken. Mijn gevoelens en emoties, die ik daar voel en voelde, zal ik in een volgend hoofdstuk proberen weer te geven. We komen het Heiligdom vanuit ons hotel binnen via de St. Hier komen we al vele pelgrims tegen. Het gaat bergaf tot we aan de rechterzijde het Forum zien. Hier kun je terecht voor allerlei inlichtingen. Ook de bibliotheek vind je hier. We gaan hier rechtdoor en komen voor het beeld van de gekroonde Madonna.

Een Mariabeeld met een gouden kroon. Dit is het verzamelpunt van vele groepen pelgrims. Het staat centraal op het Heiligdom.

Een bijzonderheid aan dit beeld is, dat het oorspronkelijk bedoeld was om in de grot geplaatst te worden. Maar toen het af was en men het goed bekeek, bleek er iets fout te zijn gegaan.

Maria heeft er namelijk een rozenkrans in de handen met zes tientjes. Deze fout kon niet meer goed gemaakt worden en dus kon het beeld zo niet in de grot komen.

Er werd een nieuw beeld gemaakt voor in de grot en dit eerste werd van een kroon voorzien en kreeg een ereplaats midden op het Heiligdom. Op het hek, dat rond het beeld staat, worden dagelijks vele bloemen gestoken. Ook zie je er vele mensen voor knielen en bidden. Als je je omdraait, zie je de drie kerken boven elkaar. Onder de Rozenkrans basiliek, daarboven de Crypte en daarboven weer de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis.

Voor de Rozenkransbasiliek bevindt zich een groot plein dat omringd is door twee half ronde bogen, waarover een weg loopt om naar de bovenste kerken te komen. Beide kerken zal ik in een volgend hoofdstuk nader beschrijven. Wanneer we nu onder de rechter bogen doorlopen, zien we rechts van ons een rij kasten staan waarin kaarsen liggen.

Daarnaast vinden we de kraantjes, waar vele pelgrims water staan te tappen in grote en kleine kannen of in plastik Mariabeeldjes, waarin je water kunt doen. De mensen die we hier overal tegenkomen, zijn van verschillende nationaliteiten en komen van over de hele wereld.

Al gauw zien we een lange rij mensen die geduldig staan te wachten om door de grot te kunnen gaan om hun medailles, rozenkransen en andere dingen, die ze voor henzelf en anderen hebben meegenomen tegen de grot aan te strijken en zo de zegen vragen van Maria, dat ze degenem, waarvoor het voorwerp is, zal beschermen tegen alle kwaad.

We kunnen ons hier bij aansluiten, maar we gaan toch langs de rij en komen op het plein voor de grot. Hier staan we met duizenden anderen en kijken we naar het beeld van Maria, dat in de nis in de grot is geplaatst, daar waar ze aan St. Bernadette is verschenen. Ieder die hier staat, bidt op zijn eigen manier en in zijn eigen taal.

Hardop of zacht; staand, zittend of knielend op de stenen vloer. Ieder heeft zo zijn eigen verdriet, leed, vragen, maar ook zijn dankgebed en een ieder wordt door Maria apart gehoord. Ze zal niemand daar vandaan laten gaan zonder dat hij troost heeft gevonden. Wie zijn hart openstelt aan Maria en de hemel, zal troost, kracht en soms ook genezing krijgen. Ik hoor wel eens van mensen als ik over Lourdes praat, dat ze er niet tegen kunnen; al dat verdriet en leed wat je daar ziet, maar het tegendeel is waar.

Je ziet veel zieken, invaliden en gehandicapten, maar geen verdriet. Als er iemand in een rolstoel of op een bed voorbij gereden wordt en die lacht dan kun je niet zeggen daar gaat verdriet. Een verdrietig mens kan niet lachen. Die zieken, die je daar ziet, zijn allen blij dat ze zo dicht bij Maria mogen zijn. Na een gebed gaan we verder.

We passeren de bakken waar de kaarsen worden aangestoken. Dag en nacht branden hier kaarsen; het hele jaar door. De kaarsen waar geen plaats voor is, worden bewaard tot tijden dat er wel plaats is en worden dan door het personeel van het Heiligdom alsnog aan gestoken. Zo branden er het hele jaar door vele honderdduizenden kaarsen. Voorbij het kaarsenmagazijn komen we bij de baden. Als de baden geopend zijn, zitten hier rijen mensen geduldig te wachten op hun beurt om ondergedompeld te worden in het ijskoude water uit de bron.

Tijdens het wachten wordt er gebeden en gezongen. Er zijn 4 baden voor de mannen en 6 voor de vrouwen. In een volgend hoofdstuk zal ik nader ingaan op het gebeuren in en bij de baden. We lopen door en komen bij een brug over de Gave du Pau. Deze rivier van smeltwater, een echte bergstroom, hebben we al van af dat we onder bogen door gingen aan onze rechterhand. Je kunt er de vissen in het heldere water zien zwemmen.

Aan de overkant van de Gave hebben we aan onze linkerkant de kruisweg voor de zieken. De grote kruisweg die we buiten het Heiligdom vinden, is te steil voor rolstoelen en mensen die slecht ter been zijn.

Daarom hebben ze voor deze mensen deze kleine- of ziekenkruisweg gemaakt. Even verder op het grote grasveld, waar grote evenementen kunnen worden gehouden, staat sinds enkele jaren een tent, waar overdag het Heilig sacrament staat uitgesteld.

Hier zijn we niet de enigen, die even een gebed bij het H. Sacrament doen. Enkele tientallen mensen zitten hier in stil gebed in bezinning. Langs de Gave gaat het verder tot bij de St Bernadette basiliek. Een moderne kerk, die pas enkele jaren geleden is ingewijd.

In deze kerk is ook een kapel van de aanbidding gerealiseerd. Hier staat het H. Sacrament na de ziekenzegening de avond en de nacht uitgestald en kan men in stilte bidden.

Bij het H. Sacrament zitten dag en nacht altijd minstens twee zusters te bidden. De aflossing van die zusters in een plechtig ritueel.

De St. Bernadette basiliek biedt plaats aan vele duizenden pelgrims. Hier worden veel grote bijeenkomsten gehouden. De Franse bisschoppenconferentie wordt er ieder jaar gehouden. Als we verder lopen, komen we langs het nieuwe accueil St Bernadette; een groot hospitaal, waar vele zieke pelgrims kunnen worden verpleegd. Frai, maar dat ligt buiten het Heiligdom tussen de hotels in. Wanneer we rechtdoor lopen, gaan we in de stad uit, maar we gaan nu het bruggetje over terug de Gave over en komen uit op de esplanade achter de gekroonde Madonna.

We lopen naar rechts langs het gebouw, wat vroeger het accueil Notre Dame was maar wat omgebouwd is tot kantoor en enkele kapellen. Dit is de tweede grote toegangspoort tot het Heiligdom.

Als we van hier uit over de esplanade kijken, zien we voor ons de Bretonse Kruisweg. Een groot kruisbeeld met vier figuren er rond omheen. We zien in de verte de gekroonde Madonna van achteren en de drie kerken boven elkaar.

Als we de esplanade weer terug lopen, hebben we rechts van ons de ondergrondse of wel de Pius X-basiliek. Deze grote ondergrondse kerk biedt plaats aan duizenden pelgrims.

Hierin vind iedere middag de ziekenzegening plaats en iedere zondag en woensdagmorgen is er de Internationale mis. Een indrukwekkende gebeurtenis, die je niet mag missen. Halverwege de esplanade staat links langs de weg een beeldje van Bernadette als herderinnetje, omringd door talloze schaapjes. Nu zijn we weer aan gekomen bij de gekroonde Madonna. Als we weer linksaf gaan, komen we weer bij de St.

Jozefpoort en zijn weer in de stad. We steken de weg over en gaan in een van de vele cafeetjes een kopje koffie drinken. Hoofdstuk 7: Rondleiding door Lourdes We beginnen onze tocht. Voor de St. Jozefpoort gaan we rechtsaf en zien aan de linkerkant de ondergrondse basiliek. Na enkele honderden meters krijgen we aan de rechterkant het St.

Bernadette museum, waar we even naar binnen gaan. In de hal van dit museum staat een maquette van Lourdes anno Hierop kan je de route zien, die we zullen lopen. Als we weer buiten staan gaan we de weg verder tot we de brug bereiken, die bij de St. Michaelpoort over de Gave gaat. Aan de overzijde van de brug gaan we rechts een smal weggetje af en dan tussen de twee winkeltjes door.

Er komt nu een smal straatje tussen hotels en de rots, waar het kasteel opstaat.

LCCI TESTBUILDER 2 PDF

Laudate Dominum (English translation)

Get to Know Us. Amazon Inspire Digital Educational Resources. Alexa Actionable Analytics laudste the Web. Share Facebook Twitter Pinterest. Laudate, laudate, laudate Mariam. Your Amazon Music account is currently associated with a different marketplace. Share your thoughts with other customers.

2-4-1 ORIGAMI HANG GLIDER PATTERN PDF

Amazing - single

.

ALBERT LAVIGNAC PDF

Laudate-mariam

.

Related Articles